torna

Detall de la notícia

Imatge 3698760

Programa d'experiència formativa "Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana" per al curs 2019-2020

En el BOIB núm. 35, de 16 de març, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 12 de març de 2019 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” per al curs 2019-2020.   

Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen el segon cicle d’educació primària i/o educació secundària obligatòria durant el curs 2019-2020.

Els objectius del programa són els següents:

  • Desenvolupar les competències lingüístiques en català.
  • Impulsar intercanvis entre centres de diferents territoris de parla catalana.
  • Aprofundir en el coneixement de les característiques dialectals de la llengua catalana de l’entorn proper, així com descobrir els trets específics d’un altre territori de parla catalana.
  • Generar processos d’aprenentatge significatiu sobre aspectes relacionats amb l’espai geogràfic, històric, natural, cultural i literari d’ambdues zones dialectals.
  • Conscienciar sobre la importància de conèixer i preservar les diferències dialectals dins la unitat lingüística de la llengua catalana.
  • Afavorir una experiència de coneixement i convivència amb alumnes d’un altre centre.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2019. La sol·licitud de participació al programa s’ha de presentar per registre i en format digital al correu electrònic snlf@dgfpfp.caib.es del Servei de Normalització Lingüística i Formació.