torna

Detall de la notícia

Imatge 3697908

La Conselleria de Cultura presenta el projecte de Jaume Reus, director de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), com a nou model d'institucionalitat

El nou director de l’ICIB ha explicat el seu projecte, que serà una eina que enfortirà el sector cultural de les Illes Balears

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha presentat aquest divendres el nou director del recentment creat Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), l’historiador de l’art i gestor cultural Jaume Reus Morro. 
Reus, seleccionat mitjançant una convocatòria pública per una comissió de selecció integrada per l’Administració, l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les associacions empresarials del sector cultural de les Illes Balears, ha estat presentat per la consellera Fanny Tur, acompanyada de la directora general de Cultura, Joana Català.
 
El nou organisme es crea com un nou model d’institucionalitat, una eina eficaç per enfortir el sector cultural de les Illes Balears i afavorir-ne la professionalitat, les noves economies de la cultura i que aposta per polítiques d’innovació, de base tecnològica i igualtat.
 
El Pla de gestió presentat per Jaume Reus centra la seva aposta en 5 eixos:
 
1. L’impuls i consolidació dels sectors culturals
2. La democratització de la cultura
3. La internacionalització
4. Les sinergies institucionals
5. Les especificitats territorials
 
El projecte concep l’ICIB com a plataforma oberta a la diversitat dels sectors culturals que ha de posar especial èmfasi en l’accessibilitat a la cultura i en l’educació i els joves per tal d’actuar en un segment amb un gran potencial pel que fa a l’augment de la participació en cultura.
 
Les estratègies de projecció internacional han d’anar enfocades a augmentar la visibilitat de la creació de les Illes Balears als esdeveniments internacionals més importants i amb aquest objectiu es preveu la creació d’una oficina o unitat específica que aglutini i informi sobre els ajuts europeus per a sectors culturals i creatius, així com també es preveu intensificar l’acompanyament, suport i les eines per a la projecció exterior de les iniciatives i espais culturals de les Illes Balears i, en especial, a aquelles amb més potencial de visibilitat.
 
La coordinació entre el conjunt d’institucions i administracions que treballen en el foment de les indústries culturals i creatives serà una altra de les finalitats de l’ICIB, que treballarà per coordinar iniciatives i s’incorpora com un node més de la xarxa d’entitats que articulen les polítiques específiques i transversals de suport a l’empresa cultural. Així, el diàleg intens amb l’Institut Ramon Llull (IRL), l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, la Conselleria d’Educació i Universitat o la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria serà una de línies de treball més intenses; línia que es farà extensiva altres instituts d’indústries creatives d’àmbit estatal i internacional.
 
L’ICIB haurà d’abordar també la precarietat estructural dels treballadors de l’àmbit cultural, esdevenint una eina de mediació, resolutiva i facilitadora dels recursos necessaris per al teixit de l’empresa cultural, que obri més oportunitats al talent creatiu, evitant la fugida a l’exterior de creadors i creadores de les Illes Balears i liderant iniciatives que augmentin l’interès del talent creatiu europeu per al nostre territori.
 
Les bones pràctiques, de les quals l’ICIB ha de ser un clar exemple i impulsor, es concep com el marc de treball de la nova institució, que també haurà d’animar l’àmbit privat a impulsar un tracte just i responsable.
 
Per últim, el projecte aborda com a objectiu prioritari no tant augmentar la quantitat de públic sinó plantejar la cultura com a dret i bé bàsic al qual ha d’accedir el conjunt de la ciutadania.

Currículum

Jaume Reus Morro, doctor cum laude en Història de l’Art per la Universitat de les Illes Balears, amb la tesi «Evasió i exili interior a l'obra de Joan Miró: 1939-1945». Va ser director d’Arts Santa Mònica del 2015 al 2017, escollit a través de concurs públic, i reforçà el centre expositiu com a plataforma i altaveu del talent creatiu dels artistes i de reflexió i debat en torn a la creació artística contemporània.

Ha estat responsable de la gestió cultural de l’Espai Mallorca de Barcelona del 2013 al 2014 i comissari d’ exposicions programades a diversos centres culturals. Del 2004 al 2012 va dirigir el Departament d’Educació, Acció i Difusió Cultural de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca i en va ser el responsable de comunicació, com també va ser coordinador de comunicació a Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, l’any 2005.

En el camp de la docència universitària, Jaume Reus ha exercit com a professor universitari en el terreny de les arts plàstiques i visuals a les Balears i a Llatinoamèrica, on ha estat professor convidat a universitats d’Equador, Quito i Ciutat de Mèxic.  A més, entre els anys 1996 i 2003, va impartir docència a la Universitat de les Illes Balears com a professor de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, i ha format part de diferents equips d’investigació.
 
ICIB
 
La nova entitat pública empresarial està adscrita a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i va ser creada mitjançant l’article 39 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
 
L’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) té com a fins generals el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives en el marc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb els seus Estatuts. Els àmbits inicials d’actuació de l’ens són l’audiovisual i la cultura digital, les arts escèniques, les arts visuals, el món editorial i la música, sense perjudici que en un futur s’hi puguin incorporar altres sectors com el patrimoni, l’artesania, el disseny i la publicitat o altres camps de la cultura.  
 
Amb la seva creació, el Govern de les Illes Balears vol dur a terme, a partir de la participació d’agents i sectors culturals, polítiques de suport i acompanyament a les empreses o agents que desenvolupen activitats productives en l’àmbit de la cultura. D’aquesta manera, es pretén reforçar no només l’economia sinó també el valor que té la cultura en la cohesió i transformació socials, la participació activa en la cultura i, en definitiva, el teixit cultural, industrial i empresarial de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 
L’ICIB disposa d’1,5 milions d’euros —500.000 d’euros provenen de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i 1.000.000 d’euros de la mateixa Conselleria de Cultura per part de la Direcció General de Cultura.
 
El director/gerent de l’ICIB presidirà el Consell Rector, que és l’òrgan general de participació i assessorament de l’ens, amb plena autonomia funcional, que depèn orgànicament de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. Les funcions del Consell Rector són promoure i canalitzar una reflexió conjunta entre els diferents agents culturals vinculats a les indústries culturals i creatives de les Illes Balears; conèixer, debatre i opinar sobre les diferents accions a desenvolupar a través de l’ICIB per garantir una millora efectiva de les polítiques culturals de la Comunitat Autònoma; a més d’impulsar, coordinar i mantenir els acords en el desenvolupament econòmic de la creació cultural de les Illes Balears. El Consell Rector pot constituir i regular les comissions assessores sectorials que consideri necessàries, relacionades amb cada un dels àmbits d’actuació de l’ICIB.