torna

Detall de la notícia

Imatge 4374429

Idigital, estratègia de digitalització de la indústria de les Illes Balears 2020-2021 (LÍNIA TANCADA PER EXHAURIMENT DE CRÈDIT)

«Idigital, estratègia de digitalització de la indústria de les Illes Balears» és una convocatòria per als anys 2020-2021 destinada a ajudar la indústria balear en el procés de transformació digital, que tindrà diferents actuacions:

  • Consultoria especialitzada: disseny i elaboració de plans de transformació digital realitzats per consultors o facilitadors digitals experts en la matèria. L’ajut serà entre el 80 % i el 90 % del cost de la consultoria, que serà de 60 hores.
  • Curs de formació en línia sobre els conceptes d’indústria 4.0, que es farà en acabar la consultoria.

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: 

L’objecte de la convocatòria és impulsar la transformació digital de la indústria balear a través del disseny i l’elaboració de plans de transformació digital. Aquests plans industrials els poden fer consultors proposats per l’empresa (sempre que compleixin uns requisits mínims descrits a la convocatòria), o bé, si l’empresa no compta amb un consultor, l’IDI els assignarà un facilitador digital homologat.

 


BENEFICIARIS:

- Les empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

- Les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial del Registre Integrat Industrial.

- Les empreses de la secció primera de l'IAE, d'activitats empresarials, amb ampliació a:

  • Divisió 1: grup 162. Fabricació de gel per a la venda.
  • Divisió 6: grup 613. Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir; grup 616. Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i química; grup 617. Un altre comerç a l'engròs interindustrial; grup 618. Comercials exportadors i comerç a l'engròs de zones i dipòsits francs.
  • Divisió 7: transport i comunicació.
  • Divisió 8, agrupació 84: serveis prestats a empreses.
  • Divisió 9, agrupació 92: serveis de sanejament, neteja i similars, i grup 936. Recerca científica i tècnica; grup 971. Bugaderies, tintoreries i serveis similars.

TERMINIS:

 

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (LÍNIA TANCADA PER EXHAURIMENT DE CRÈDIT):

El termini de presentació de la sol·licitud s'ha ampliat a un mes més, i s'inicia a partir del diumenge 25 d'octubre (comptador des de l'endemà de la publicació de la modificació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins a l'exhauriment de fons) fins dia 24 de novembre.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ:

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades és com a màxim de tres mesos des de l’endemà de l’acabament de l’assessorament i consultoria.

 


QUANTIES DE L'AJUT:

L’ajut serà del 90 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per primera vegada al programa Idigital, i per a empreses de la convocatòria de 2018-2019, la quantia dels ajuts serà del 80 % del cost subvencionable.

El nombre d’hores subvencionades serà de 60 hores, amb un cost subvencionable de 4.500 €. Per, tant, per les empreses que participin per primera vegada en el programa, la subvenció serà del 90 % del cost subvencionable, és a dir, 4.050 € els assumeix l’IDI i el 10 % restant, és a dir, 450 €, els assumeix l’empresa; i en el cas d’empreses que varen participar en l’edició anterior, l’ajut serà del 80 % del cost subvencionable, és a dir, 3.600 €, i el 20 % restant l’ha d’assumir l’empresa, és a dir, 900 €.

 


PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:

És molt important seguir les següents passes per que l’ajut sigui presentat correctament:

1.1. La sol·licitud i tota la documentació que s’hi ha d’adjuntar per a l’ajut s’ha d’iniciar a través d’aquest enllaç a la plataforma de l’IDI.

1.2. Una vegada acabat el punt 1.1, el sistema generarà un PDF, que s’ha de signar electrònicament en el Registre electrònic comú (REC).

 
 

contacte:

Més informació o resolució de dubtes crideu al 971 176 565 ext. 62894 o a pindust@idi.es