torna

Detall de la notícia

Imatge 3695787

El 25 de març s'inicia el procés d'escolarització per a l'alumnat que fa 3 anys el 2019

 

La condició de família monoparental s’assimila a la de família nombrosa de tipus general
Enguany s’ha avançat el calendari del procés d’admissió per als alumnes que el 2019 fan 3 anys

 
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i el cap del Servei d’Escolarització, Josep Antoni Cañabate ha presentat avui el procés d’escolarització del curs 2019-2020. El procés d’escolarització afecta cada curs escolar més de 30 mil alumnes entre els processos d’admissió i els d’adscripció a les etapes d’infantil, primària, secundària i batxillerat, a més de l’escolarització a la formació professional.
 
Enguany s’ha decidit avançar el calendari del procés d’admissió per als alumnes que el curs 2019/20 s’incorporen al sistema educatiu a 4t d’Educació Infantil, és a dir, l’alumnat nascut el 2016 i, per tant, que fa 3 anys el 2019.
 
Aquest procés s’iniciarà el 25 de març de 2019 i finalitzarà el 5 d’abril de 2019. L’objectiu de l’avançament de les dates és el de facilitar la gestió d’aquest procediment als centres educatius. Cal tenir present que la incorporació més nombrosa de tot el procés d’escolarització correspon a l’alumnat de 3 anys que entra al sistema educatiu (gairebé 10.000 alumnes). Es respon d’aquesta manera a una reivindicació permanent de les escoles d’infantil i primària que assumeixen un volum alt de tramitació administrativa per aquest concepte.
 
Per altra banda, avançar el calendari també permet que el Servei de Centres pugui planificar millor les necessitats de creació de noves unitats per al proper curs.

Les sol·licituds d’admissió per a 5è i 6è d’infantil, de primària, d’ESO i d’Educació Especial es podran presentar del 13 al 17 de maig i per al batxillerat, del 17 al 21 de juny.
 
Es manté el període extraordinari de matrícula per a nouvinguts
 
Per garantir un repartiment equilibrat d’alumnes que faci possible una educació integradora basada en la cohesió social i en la igualtat d’oportunitats, la Resolució d’escolarització del curs 2019-2020 manté la previsió que no només es reservin places per a alumnes amb NESE fins al final del període de preinscripció i matriculació ordinari en cada un dels centres públics i privats concertats, sinó també durant l’habitual període previst de preinscripció i matriculació del mes de setembre, sense perjudici que es pugui autoritzar l’alliberament d’aquestes places per a alumnes amb NESE a favor d’alumnes ordinaris en municipis o zones concretes en què no hi hagi demanda de places per a aquest col·lectiu.

Actualment, hi ha onze municipis amb convenis d’escolarització equilibrada: sa Pobla, Inca, Manacor, Porreres, Alcúdia, Muro, Felanitx, Santanyí, Campos, i Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Aquesta iniciativa contribueix a millorar l’equitat i permet evitar guetos socials i educatius gràcies a la coordinació de tota la xarxa de centres de cada municipi i a l’acció dels serveis socials i educatius tant dels ajuntaments com del Govern.
 
Es manté la zonificació i la baremació aplicada aquest curs 

El curs 2018/19 es va aplicar una nova zonificació a Palma, Andratx, Artà, Felanitx, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santanyí, Selva, ses Salines, Son Servera, Sant Antoni de Portmany i Formentera. Tots aquests municipis tenen més d’un nucli de població. Aquesta zonificació, ha permès afavorir la matriculació de l'alumnat als centres més propers, dotar aquestes zones escolars d'heterogeneïtat i associar les zones d'escolarització amb les barriades.

Es mantenen els criteris i puntuacions aplicats el curs 2018/19: mobilitat forçosa: 1 punt; víctimes de violència de gènere: 3 punts; alumnes en acolliment familiar: 1 punt, i alumnes esportistes d’alt nivell: 1 punt.
 
Modificació d’adscripcions

  • El CEIP Gabriel Palmer d’Estellencs recupera l’adscripció per 5è EP al CEIP Gabriel Comas i Ribas d’Esporles.
  • El CEIP Fornalutx tendrà adscripció per 1r ESO a l’IES Guillem Colom Casasnovas.
  • L’IES Quartó de Rei perd l’adscripció de batxillerat a l’IES Xarc, atès que implementa els seus propis estudis de batxillerat.
  • El CC La Purísima té un nou conveni d’adscripció per batxillerat amb CC Virgen del Carmen.
  • El CC Escolàpies Palma té un nou conveni d’adscripció per batxillerat amb CC Santa Magdalena Sofia.

Es mantenen centres amb places reservades per a alumnes amb problemes de mobilitat i auditius

El CEIP Camilo José Cela i l’IES Antoni Maura, de Palma, pel fet de ser centres adaptats a alumnes amb discapacitat motora, han de reservar durant tot el curs escolar les places per a alumnes amb necessitats educatives especials per als alumnes que presentin aquesta tipologia de discapacitat.
 
El CC La Puríssima, pel fet de ser un centre adaptat a alumnes amb discapacitat sensorial auditiva, ha de reservar durant tot el curs escolar les places per a alumnes amb necessitats educatives especials per als alumnes que presentin aquesta tipologia de discapacitat.
 
Excepcionalment, poden sol·licitar i/o ocupar aquestes places altres alumnes amb necessitats educatives especials que no presentin aquesta tipologia de discapacitat quan la transcendència d’aquests casos ho faci aconsellable. A aquest efecte, és necessari presentar la documentació acreditativa davant el servei competent, el qual ha de resoldre l’admissió de l’alumne.
 
Canvis en el barem
 
La principal novetat en la baremació és que el punt de família monoparental passa a ser un criteri general i per tant s’assimila al de família nombrosa de tipus general. 

Cal recordar que al curs 2018-2019 s’introduïren nous criteris i puntuacions en el barem, regulats per normativa d’ordre superior: mobilitat forçosa: 1 punt; víctimes de violència de gènere: 3 punts; alumnes en acolliment familiar: 1 punt, i alumnes esportistes d’alt nivell: 1 punt.

Els criteris següents continuen sent prioritaris i, per tant, passen a formar part dels criteris de desempat: família nombrosa, alumnes en acolliment familiar i alumnes esportistes d’alt nivell.
 
Tota la informació corresponent al procés d’escolarització del curs 2019-2020 es pot consultar a la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres