torna

Detall de la notícia

Imatge 3694706

II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral

La segona edició de les Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral té l'objectiu de continuar reflexionant sobre la llengua oral en els mitjans de comunicació i d'aprofundir en aspectes que no es varen poder tractar a la primera edició.

Les Jornades, que tindran lloc els dies 29 de març, 5 i 12 d'abril de 2019 a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), s'adrecen especialment als periodistes i professionals dels mitjans de comunicació de les Illes Balears i tindran una durada de 10 hores.

Recordem que les jornades Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral són una iniciativa conjunta de la Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, i el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB-UIB), amb la finalitat de reflexionar sobre la llengua com a eina bàsica de feina del periodista i sobre la responsabilitat dels professionals dels mitjans de comunicació com a difusors de models lingüístics de referència, suscitar inquietud i interès per fer un ús de la llengua correcte i adequat, facilitar eines per analitzar críticament els propis usos lingüístics i proporcionar recursos per continuar millorant la praxi lingüística en l'àmbit professional.