torna

Detall de la notícia

Imatge 3694681

MAREMAGNVM

La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa ofereix la possibilitat de participar al programa MAREMAGNVM.

Finalitat: té com a objectiu donar a conèixer el món clàssic, divulgant el món antic entre els escolars de les Illes.

Persones destinatàries: alumnat de quart, cinquè i sisè d’educació primària dels centres educatius de les Illes Balears.

Nombre màxim de participants: 25 alumnes per centre fins a un màxim de 240 alumnes.

Termini: fins dia 25 de març de 2019.

Lloc: claustre de La Misericòrdia, a Palma.

Data: 11 d'abril (educació primària) i 12 d'abril (educació secundària)

Durada de l’activitat: es faran dos o tres tallers d’una durada de mitja hora cadascun.

Hi haurà dues sessions: de 9.00 a 11.00 hores i d’11.30 a 13.30 hores.

Més informació: Servei d'Innovació Educativa 971 17 77 81 sie@dgice.caib.es

 

NOVETATS

12/04/2019: Imatges Maremagnum primària i secundària.