torna

Detall de la notícia

Imatge 3692619

Tres instituts de Balears iniciaran el procés de reconversió en centres integrats de formació professional

La Mesa Sectorial d’Educació es va reunir ahir matí per tractar diferents punts relacionats amb els estudis de formació professional. Un dels aspectes més destacats de l’ordre del dia va ser la proposta de la Conselleria d’Educació i Universitat d’iniciar un procés consensuat amb els claustres de tres instituts de Mallorca perquè es converteixin cada un d’ells en dos centres i, per tant, comptin amb dos equips directius diferenciats: d’una banda, un IES amb ESO i batxillerat i, de l’altra, un centre integrat de formació professional (CIFP). Aquests centres són l’IES Francesc de Borja Moll (Palma), l’IES Juníper Serra (Palma) i l’IES Pau Casesnoves (Inca).

Històricament els tres centres venien plantejant a la Conselleria la possibilitat de convertir-se en centres integrats de formació professional, ja que la seva oferta de cicles formatius  és molt elevada i d’aquesta manera es podrà donar millor resposta a l’especificitat d’aquests ensenyaments. Així, es pretén facilitar la dinàmica de funcionament i l’organització interna del centre i afavorir una major dedicació de l’equip directiu i del claustre a les especificitats de cada ensenyament, a més de donar una millor resposta a la formació professional integrada. L’objectiu final és treballar per a l’èxit educatiu, amb una atenció més personalitzada a l’alumnat ja que les dimensions dels nous centres seran més assequibles, i visualitzar l’FP com a ensenyaments estratègics per a la millora de la competitivitat i el progrés social a les Illes Balears.

Així, la proposta que va plantejar la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat a la Mesa va ser que aquests tres centres passin a tenir dos claustres diferenciats, un per als estudis d’FP i l’altre per als de secundària i batxillerat. Això suposarà incrementar les persones que formin part dels equips directius i dotar de recursos suficients per al correcte funcionament dels dos centres nous.
La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, va recordar que una de les prioritats de la Conselleria, tal com figura al Pla Integral de Formació Professional, és incrementar la xarxa de centres integrats de formació professional (CIFP) de manera que s’avanci cap un sistema de centres especialitzats sectorialment i amb cobertura territorial. Aquest objectiu es treballa des de dues línies d’actuació: mitjançant la construcció d’edificis per a CIFP nous (com són els casos del CIFP d’hoteleria i turisme de Ciutadella, el de nàutica a Palma o el de nàutica i hoteleria a Alcúdia), però també reconvertint instituts que  disposen d’una oferta molt àmplia de famílies professionals i amb un volum d’alumnat d’FP superior al de la resta dels ensenyaments.

Encara que aquesta no és la solució òptima, cada centre amb el seu edifici, tant els centres com la Conselleria consideren que dona resposta a redimensionar aquests centres i avançar amb una xarxa de centres integrats d’FP més consolidada.

Nous cicles a distància

La Mesa també va tractar la proposta de la Conselleria de traspassar a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), el proper curs 2019-2020, quatre cicles de formació professional que actualment s’imparteixen a distància en instituts de Palma. En concret, es tracta dels cicles de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (IES Politècnic) i d’Emergències sanitàries (IES Josep Maria Llompart), i dos de la família d’Informàtica i comunicacions que s’imparteixen a l’IES Francesc de Borja Moll: el grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes i el grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa.

La Conselleria considera necessari avançar en el trasllat dels estudis a distància a l’IEDIB per aprofitar el potencial que suposa tenir un claustre totalment especialitzat en aquesta modalitat formativa, dotar d’un cap d’estudis adjunt per a FP i homogeneïtzar i actualitzar els recursos, l’estructura i el funcionament de la distància en els diferents cicles on s’imparteix. D’aquesta manera, el curs vinent es podrà fer una avaluació amb més garanties, ja que es disposarà de més cicles i de  característiques diferents.

Després de contactar amb els diferents centres, s’ha escollit fer el traspàs d’aquests tres cicles perquè en cap d’aquests tres casos queda afectada la plantilla definitiva del claustre de professorat.

Cal tenir present que el proper curs serà el segon de funcionament de l’IEDIB. Aquesta oferta formativa s’adreça a totes les persones que, per diferents motius (càrregues familiars, situacions laborals, impossibilitat d’accedir a un centre presencial, mesures privatives de llibertat, problemes de salut, etc.), vulguin estudiar de manera no presencial. En aquest cas, es du a terme en un entorn de treball a distància a través d’Internet amb la incorporació dels models pedagògics més avançats. Cada curs està previst que s’ampliï i s’adapti l’oferta, incorporant-hi noves opcions i convertint l’IEDIB en un referent de qualitat en aquest àmbit. A l’actualitat es poden cursar els ensenyaments següents:

  • Batxillerat a distància de totes les modalitats.
  • Programa Xarxa.
  • FP a distància. Cicle de grau mitjà d’Atenció a la dependència.
  • Preparació per a la PBAU i/o la prova lliure de batxillerat.