torna

Detall de la notícia

Resultats de la campanya d'inpeccions en tallers de reparació de vehicles del 2018

Tot seguit és presenten els resultats de la campanya d’inspeccions en tallers de reparació de vehicles que ha realitzat la Direcció General de Política Industrial l’any 2018

L’objectiu de la campanya anual és doble; Per una banda garantir la seguretat en aquests establiments i ,d’altra banda, evitar la competència deslleial en aquest tipus d’activitats. Per aquest objectiu s’ha revisat que és compleixin els requisits establerts en la normativa d’aplicació en 80 tallers (Reial decret 1457/1986, de 10 de gener, pel que se regula l’activitat industrial i la presentació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils dels seus equips i components )