torna

Detall de la notícia

Imatge 3688091

COMENÇA A CAMINAR LA NOVA COMISSIÓ PER A LES RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 03/05/2019

Dia 12 de gener passat es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears el Decret 1/2019, d’11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública, que deroga l’anterior Decret 24/2016, de 29 d’abril.

S’ha considerat oportú establir, ara amb caràcter permanent, un òrgan resolutori de les reclamacions d’accés a la informació pública dotat fins i tot de més independència de l’aparell administratiu, en sintonia amb els models existents en altres comunitats autònomes.

El reforç de la independència de l’òrgan es materialitza especialment en l’article 3, que preveu la designació per un període de tres anys de tres juristes de prestigi reconegut, amb més de cinc anys d’experiència en l’àmbit del dret públic, i en l’article 4, que garanteix la inamovibilitat dels membres de l’òrgan. Aquest nomenament s’ha duit a terme mitjançant l’Acord de 18 de gener de 2019 del Consell de Govern. Així, s’han nomenat membres de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública les senyores María del Carmen Fernández González i Eva María Ramos García, i el senyor Miguel Alejandro Dot Ramis.

Dia 31 de gener de 2019 varen prendre possessió els membres de la Comissió, entre els quals s’ha elegit presidenta la senyora María del Carmen Fernández González.

Continua en funcions de secretaria el senyor José Romualdo Catany Ventayol, fins que es designi la persona que ha d’exercir aquestes funcions a la nova Comissió.

La nova adreça de la Comissió és la següent: carrer de Sant Pere, 7, 4a planta, 07012 Palma.