torna

Detall de la notícia

Imatge 3688018

Convocatòria del programa ICAPE per al curs 2019-2020. NOVETAT (03-07-2019) - Llista definitiva de centres seleccionats

En el BOIB núm. 28, de 5 de març, s’ha publicat una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 20 de febrer de 2019 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2019-2020. La resolució inclou les instruccions que concreten els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria dels següents programes:

  • Emprendre a la meva escola (EME), per a centres que imparteixen ensenyaments a l’etapa d’educació primària.
  • Joves emprenedors socials (JES), per a centres que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria.
  • Joves emprenedors associats (JEA), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional bàsica.
  •  Joves emprenedors professionals (JEP), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior.

Tots aquests programes, inclosos dins el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) que impulsen de manera conjunta la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, estan coordinats per l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) i el Servei de Normalització Lingüística i Formació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2019.