torna

Detall de la notícia

Imatge 4025751

Sol·licitud d'autorització de centres per realitzar cursos de formació nàuticopesquera

- Els ensenyaments corresponents a les titulacions de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador únicament poden ser impartits per centres o entitats prèviament autoritzats per la Direcció General de Pesca i Medi Marí. Per obtenir aquesta autorització, les entitats han de presentar a la Direcció General de Pesca i Medi Marí, mitjançant qualsevol dels registres que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

- La Direcció General de Pesca i Medi Marí ha de dictar una resolució per la qual s'autoritzi, si pertoca, el centre o l'entitat interessada a impartir la formació requerida per obtenir un títol professional maritimopesquer.

Sol·licitud d'autorització de centres per realitzar cursos de formació nàuticopesquera