torna

Detall de la notícia

Imatge 3669403

Els opositors docents entregaran la programació didàctica el primer dia de les proves

 

\ La Resolució de la convocatòria d’oposicions ha passat avui per la Mesa Sectorial d’Educació

 
\ Les proves s’iniciaran el 22 de juny de 2019 per a 1.080 places, amb especial presència de places d’FP

 
\ Una altra novetat per a 2019 és que les proves escrites es faran en material autocopiatiu de manera que els aspirants en tendran una còpia 

 
\ La convocatòria també preveu que, de manera excepcional, la duració de la fase de pràctiques als centres pugui reduir-se als tres mesos
 
La Mesa Sectorial d’Educació ha tractat avui la Resolució de la convocatòria d’oposicions docents per al 2019. Aquest document, s’ha tractat prèviament en meses tècniques i es va trametre als sindicats per a que en poguessin fer aportacions, s’ha elaborat partint de l’experiència de les oposicions convocades l’any passat i amb l’esperit de millorar el procés el màxim possible per als opositors.

Entre les novetats més destacades del document destaquen:

 • Els aspirants lliuraran la programació didàctica el primer dia de la celebració de la fase d’oposició. D’aquesta manera s’evita que els aspirants de Menorca, d’Eivissa i de Formentera hagin de venir expressament per lliurar aquest material.
 • Les proves escrites es faran amb material autocopiatiu. Així cada aspirant tendrà una còpia del seu examen.
 • Tot i que la duració de la fase de pràctiques als centres per als aspirants que hagin aconseguit una plaça continua essent de 5 mesos, la resolució contempla la possibilitat, de manera excepcional i en els supòsits relacionats amb la maternitat i en casos de força major degudament acreditada la durada d’aquesta fase serà al menys de tres mesos d’activitat efectiva en la destinació obtinguda com a funcionari en pràctiques.
A la convocatòria de l’any passat ja es varen incloure altres novetats que es mantenen a la resolució de 2019:
 • Les dues parts de la primera prova de la fase d’oposició seran anònimes i es faran en dies diferents.  A més s’ha eliminat la lectura pública.
 • El canal de comunicació dels tribunals serà a través de l’aplicació informàtica de Gestió d’Oposicions Docents. Mitjançant la pàgina web es podrà accedir a les llistes amb les qualificacions de les diferents proves.
 • Es permetrà l’ús d’aparells electrònics per l’exposició de la unitat didàctica.
 • Les reclamacions es podran fer tant al final de la fase d’oposició com al final de la fase de concurs (mèrits).
Es preveu que la convocatòria d’oposicions es pugui publicar a principis de març.

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha explicat que “les proves començaran dia 22 de juny que és dissabte, i després el següent dilluns començarà el que és la part pràctica. En FP és molt diferent perquè la part pràctica pot durar una setmana sencera o més depenent dels tribunals”. Respecta als tribunals ha dit que “es faran tribunals per illes amb totes les especialitats que sigui possible i sempre que hi hagi el nombre de funcionaris per fer aquest tribunal. Quan no sigui possible aquests tribunals es faran a l’illa de Mallorca”.  

1.070 places docents i 10 per a inspectors
La convocatòria d’oposicions docents treu un total de 1.070 places per a les oposicions de 2019, això suposa que de 2017 a 2019 s’hauran tret 2.337 places docents a oposició a les Illes. En total enguany sortiran 1.080 places ja que també s’han convocat oposicions al cos d’Inspecció Educativa, amb 10 places.
 
Tot i que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària (460 places, el 42’59%) i mestres d’Infantil i Primària (430 places, el 39’81%), una de les novetats més destacables de la nova convocatòria d’oposicions és l’ampla oferta de places de suport educatiu, un total de 130, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica ( 53) i Audició i llenguatge (31) a Primària  i Orientació a Secundària (49).  Bona part de la raó d’aquest increment de l’oferta de places respon a la voluntat de la Conselleria d’incrementar la presència d’orientadors als centres de Primària, a més de consolidar els equips de suport de tots els centres educatius. 

Un altre aspecte destacat de la convocatòria de 2019 és que torna a donar protagonisme a les places de Formació Professional amb un total de 168 (115 a Mallorca, 20 a Menorca, 29 a Eivissa i 4 a Formentera).
 
Les convocatòries d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’han plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.
 
En total, a Mallorca s’oferiran el 67’96% de les places, el 8’15% a Menorca i el 20’83% a Eivissa i el 3’06% a Formentera.
 
Funcionament del concurs oposició
Cal recordar que el procés que s’aplica a Balears és de concurs oposició i ve marcat per la normativa estatal. S’estableixen dues proves per la part d’oposició i cada una d’elles compta amb dues parts:
 • Fase oposició:
  • Primera prova:
   • Tema
   • Pràctica
  • Segona prova:
  • Programació didàctica
  • Unitat didàctica
 • Fase concurs:
  • Presentació de mèrit