torna

Detall de la notícia

Imatge 3669291

Convocatòria del programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2019-2020

En el BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019, s’ha publicat una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de febrer de 2019 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a l’àmbit de l’illa de Mallorca a participar en el programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2019-2020.

La resolució inclou les instruccions que concreten els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en aquest programa que es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Normalització Lingüística i Formació, el Servei d’Innovació Educativa i el Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

El programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana vol promoure la metodologia d’aprenentatge servei dins el currículum dels centres educatius en el marc de la serra de Tramuntana per afavorir l’establiment de xarxes comunitàries amb responsabilitat social. L’aprenentatge servei és una metodologia que, mitjançant la detecció de necessitats reals, afavoreix processos d’aprenentatge i de servei a l’entorn amb l’objectiu de conèixer-lo i participar, en comunitat, a millorar-lo.

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:

  • Impulsar metodologies competencials d’aprenentatge servei vinculades a l’entorn.
  • Proporcionar noves eines didàctiques per estimar, descobrir, intervenir i preservar la serra de Tramuntana.
  • Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius de servei a la comunitat i d’interrelació amb el territori.
  • Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.

La sol·licitud i el projecte es poden presentar fins al dia 31 de maig de 2019.