torna

Detall de la notícia

Imatge 3667433

Cloenda de la formació "Actualització de la funció directiva"

El passat 18 de febrer la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, va clausurar la formació “Actualització de la funció directiva” organitzada pel Servei de Normalització Lingüística i Formació.

La formació, d’una durada de 60 hores (35 en modalitat presencial i 25 a distància), va comptar amb la participació de 27 docents de diferents tipus de centres: EAP, EOEP, CEIP, IES i CEPA.

Durant el transcurs de la formació es varen desenvolupar en cinc jornades temàtiques els diferents continguts regulats pel Reial Decret 894/2014, de 17 d’octubre, pel qual es desenvolupen les característiques del curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva que estableix l’article 134.1.c) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com dels corresponents cursos d’actualització de competències directives:

1. Tendències innovadores en educació.

2. Noves organitzacions dels centres en transformació.

3. Avaluació i millora dels centres educatius.

4. El lideratge pedagògic dels centres.

5. Estratègies de comunicació i les TIC.

En aquest sentit, a cada jornada hi va haver una conferència, una presentació d’experiències de centres educatius i diferents activitats d’aprenentatge que es varen realitzar en equips. Els tutors de la formació varen ser Josep Barrull i Xisca Bonet, de l’IES Porto Cristo; Antònia Pol i Alícia Rigo, del CEIP Badies, i Lina Moner, inspectora del Departament d’Inspecció Educativa.