torna

Detall de la notícia

Imatge 3664061

Armengol presenta el projecte d'amplicació de l'IES Isidor Macabich d'Eivissa

Suposarà una inversió de 2.240.000 euros i les obres es podrien iniciar el mes de novembre de 2019

El nou edifici, de dues plantes, i 1.594 m2, acollirà aules i tallers per a diferents cicles de FP

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha presentat avui a la comunitat educativa de l’IES Isidor Macabich el projecte d’ampliació del centre.

Es tracta d’un projecte molt ambiciós ja que suposa la construcció d’un nou edifici amb planta baixa i primer pis i una inversió de 2.240.000 euros, amb l’objectiu de dotar el centre dels espais necessaris per poder impartir els estudis d’FP bàsica de Cuina i Restauració i dels Graus Mitjans de Cuina i Gastronomia i de Serveis en Restauració. També es vol dotar al centre de 4 aules polivalents per descongestionar les aules d'ESO existents.

Actualment l’IES Isidor Macabich té 676 alumnes (327 d’ESO, 110 de batxillerat, 65 d’FP Bàsica, 142 d’FP de Grau Mitjà i 32 de Grau Superior).

Més espai i un gran taller per a FP

Les obres d’ampliació es fan a una zona lliure de edificacions, a l'extrem Sud-Oest de la parcel·la on hi ha la zona de jocs sense pavimentar. Es tracta d’un edifici de planta rectangular, molt compacta i desenvolupada en planta baixa i planta pis. Ambdues plantes tenen la mateixa superfície  construïda, 792 m2 cada planta, una damunt l'alta.

La planta baixa està formada per un gran espai que engloba els 4 tallers que ha de tenir per poder impartir els estudis de formació professional: Taller de Cuina, Taller de Forn i Pastisseria, Taller de Bar-Cafeteria i Taller de Restaurant. Aquest gran taller disposa de 2 vestuaris per alumnes, un vestuari per professors, 2 despatxos, una cambra de neteja, una zona de preparació i emmagatzematge, una cuina, una zona de rentat, una cambra de fems i un bar-restaurant amb 2 banys.

A la planta primera s’han previst 4 aules polivalents de 60 m², 3 aules polivalents de 40 m², una aula de tastes de 60 m², 2 banys per alumnes, 2 banys per professors, un bany adaptat, una cambra de neteja i els espais de circulació necessaris amb dues escales i ascensor.

El projecte s’inclou al Programa Operatiu FEDER/FSE 2014-2020 de les Illes Balears i forma part del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.

La tipologia de la nova construcció segueix els criteris de la Conselleria d’Educació i Cultura en el Pla d'Infraestructures Educatives, i que són els següents:

- Mínima complexitat constructiva i estructural.

- Sistema de construcció racional, en el que es donarà prioritat a l’economia de

mitjans, a l’estalvi de recursos, al reciclatge i al sostenibilitat.

- Adequació plena a la legislació sobre supressió de barreres arquitectòniques.

- Projecció dels centres escolars segons un sistema modular que sigui flexible i

permeti modificacions i redistribucions interior d’espais.

- Situació de l’ampliació del centre escolar en el solar de tal manera que

contempli la possibilitat de realitzar actuacions futures.

- Adopció de solucions constructives sòlides, resistents i de qualitat que facilitin el manteniment i la conservació posteriors a fi de garantir la seva

perdurabilitat.

Una legislatura de millora de les infraestructures

El balanç en obres des d’inici de legislatura és de més de 560 obres majors i menors fetes a 240 centres, que representen el 80% dels centres educatius de les Illes Balears. Cal esmentar que això suposa 44 milions d’euros, una quantitat que  multiplica per quatre les inversions que es feren durant tota la legislatura anterior.

Totes les actuacions formen part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 que estableix les prioritats d’actuació  i preveu les  necessitats de creixement de manera que tant l’actual Govern com el pròxim comptin amb una planificació detallada del que s’ha de fer.

La informació de les actuacions sobre les infraestructures educatives es poden consultar a la plana web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.