torna

Detall de la notícia

Imatge 3662278

La consellera Fanny Tur demana a la reunió del CSD que es garanteixi el dret d'accés a l'esport i es fomenti l'esport femení

El dimarts dia 5 de febrer s’ha celebrat a Madrid el ple de la Conferència Sectorial de l'Esport.
En aquesta trobada s’ha aprovat el reglament que regula per primera vegada l’organització i el funcionament de la Conferencia Sectorial de Deporte. També s’ha presentat l’informe sobre la constitució i treball dels Grups de treballs relatius a hàbits saludables i a la igualtat a l’esport. Per altra banda, el Ministeri d’Esports ha informat de la situació actual en la tramitació de l’Avantprojecte de la Llei de l’Esport.

En el seu torn, la consellera Fanny Tur  ha demanat que la nova Llei de l’Esport que s’està elaborant garanteixi el dret a l’accés a l’esport independentment del lloc de residència. I per una altra banda, també ha demanat al Ministeri que la Llei arbitri mecanismes que permetin visibilitzar i fomentar l’esport femení. Des del Govern de les Illes Balears en aquesta legislatura hi ha hagut una gran implicació per promoure l’esport femení que ha donat els seus resultats i la consellera ha transmès al Govern central que treballi cap aquesta direcció.