torna

Detall de la notícia

Imatge 3660821

Autoritzada l'escoleta infantil de primer cicle Mesmenuts de Palmanyola

L’escoleta compta amb un máxim de 37 places per a infants de 0-3 anys

En convertir-se en escoleta autoritzada podrà accedir als ajuts del Govern


El Consell de Govern ha acordat la creació de l’escola infantil de primer cicle EI Mesmenuts de Palmanyola, de titularitat de l’Entitat Local Menor de Palmanyola.

El centre té autoritzats els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a tres unitats: una de 0 a 1 anys (amb un màxim de 7 places escolars), una d’1 a 2 anys (amb un màxim de 12 places escolars) i una de 2 a 3 anys (amb un màxim de 18 places escolars).

L’autorització s’atorga una vegada verificat que l’escola compleix amb els requisits d’espai i personal exigits pel Decret 60/2008, de 2 de maig (BOIB núm. 63, de 8 de maig), pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.

Aquest reconeixement permetrà que l’escoleta pugui accedir als ajuts de la Conselleria d’Educació i Universitat per a les escoletes públiques autoritzades.

En total hi ha un centenar d’escoletes públiques autoritzades a les illes amb 485 unitats autoritzades i en funcionament.