torna

Detall de la notícia

Imatge 4689856

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR - PAE

El Programa d'Acompanyament Escolar* consisteix en suport organitzat a l'alumnat per a l’adquisició de competències claus, destreses i habilitats bàsiques que facilitin la incorporació plena al ritme de treball escolar ordinari i a les exigències curriculars de les diferents matèries.

Finalitat: que l’alumnat aconsegueixi l’autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l’abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

Persones destinatàries: alumnat de centres públics de 4t, 5è i 6è de primària, i d’educació secundària obligatòria, preferentment de 1r i 2n, que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.

Contacte:

Servei d'Innovació Educativa. Tel.: 971 17 77 81. sie@dgpice.caib.es

 

(*) Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.