torna

Detall de la notícia

Imatge 3658183

Consum presenta a FITUR el segell de qualitat en el sector de cotxes de lloguer

El director general de Consum del Govern de les Illes Balears, Francesc Dalmau, ha presentat avui matí a FITUR 2019 el segell de qualitat que distingeix les empreses del sector de cotxes de lloguer a les Balears.

Des que es va presentar el segell de qualitat, a finals de 2017, la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears ha concedit aquest distintiu a noranta empreses de lloguer de vehicles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que han demostrat complir codi de bones pràctiques pactat amb les tres patronals empresarials del sector, segons ha explicat el director general de Consum del Govern de les Illes Balears, Francesc Dalmau, durant la presentació als mitjans de comunicació especialitzats en turisme que han acudit a l'estand de les Balears de FITUR.

Dalmau ha assegurat que el segell de qualitat és el resultat d’un treball en equip entre el Govern de les Illes Balears i les patronals que aglutinen totes les empreses de lloguer de cotxes a les Balears: Associació d'Empreses de Vehicles de lloguer de les Balears (AEVAB), Associació Balear d'Empreses de Lloguer de Vehicles (BALEVAL) i l'Associació Menorquina de Cotxes de Lloguer sense Conductor.

A més, Dalmau ha explicat els motius pels quals es va posar en marxa aquest projecte i les condicions perquè les empreses obtenguin el segell de qualitat. “Aquesta és una iniciativa més de les que impulsam des de la Direcció General de Consum per combatre les pràctiques abusives i deslleials, i per defensar els drets dels consumidors, tal com estableix la Constitució espanyola".

El director general ha insistit en la necessitat de promocionar aquest distintiu i optar per les empreses adherides si es té intenció de llogar un vehicle durant les vacances a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera: "contractar el vehicle de manera segura i sense sorpreses farà més agradable la seva estada a les Balears".

El sector de cotxes de lloguer a les illes gestiona més de 90.000 vehicles en els mesos de juliol, agost i setembre, és a dir, un nombre elevat de contractes amb els consumidors que arriben a les illes. Aquestes empreses han de complir la legislació vigent.

Per a això, la tasca que du a terme la Inspecció de la Direcció General de Consum és revisar la redacció dels contractes, vetlar per la transparència i intel·ligibilitat del contracte, garantir que no es carreguen altres despeses derivades de la contractació, així com que el preu del qual es fa publicitat sigui el que s'aplica.

Dalmau ha insistit que el missatge principal que s'ha de transmetre és  que "si trien les Illes Balears per gaudir de les seves vacances i tenen la necessitat de llogar un cotxe, cerquin aquest segell".

Condicions del codi, política de preus i combustible

Amb la firma del document, les empreses declaren que estan inscrites en el registre de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics i s'obliguen a actuar de forma lleial amb els clients consumidors.

Concretament, entre els aspectes més rellevants del document, destaca que l'empresa signant es compromet a oferir als consumidors, en la informació precontractual que faci a Internet o altres mitjans, una reserva de contracte de lloguer del vehicle, amb les prestacions bàsiques pròpies d'aquest tipus de contractes, per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap prestació addicional. El contracte amb les prestacions bàsiques és el que permetrà circular amb el vehicle sense cap altre càrrec addicional.

Així mateix, d'acord amb el codi, el preu del qual es fa publicitat a la pàgina web o a qualsevol altre mitjà ha d'incloure tots els conceptes i càrrecs obligatoris. La publicitat de les prestacions accessòries i els preus d'aquestes prestacions s'ha de fer de manera separada amb la indicació que són opcionals. Així, el consumidor ha de seleccionar expressament les prestacions opcionals si les vol contractar.

Quant al combustible, l'empresa adherida es compromet a fer una política transparent i a oferir en primer lloc l'opció de dipòsit ple en el lliurament i la devolució del vehicle (ple/ple). Tanmateix, la companyia pot triar altres opcions sempre que informi de manera clara dels càrrecs addicionals pel proveïment de carburant. En aquests casos, el càrrec pel proveïment de carburant s'ha d'incloure en el preu inicial.

A més, en el moment de lliurar el vehicle llogat, la companyia es compromet a revisar amb el consumidor el seu estat i a reflectir els cops i altres danys preexistents en el document de lliurament del vehicle si el client ho sol·licita. En el moment de la devolució del vehicle, el consumidor pot exigir, després que l'empresa n’hagi revisat l'estat, una còpia de l'informe de revisió, en el qual s'indiqui si té danys o no i el detall.

Aquests són només alguns dels aspectes inclosos en el codi, que també obliga les empreses a facilitar una persona de contacte, una adreça postal i un correu electrònic per a la tramitació de les reclamacions, i a sotmetre's a l'acció mediadora de la Direcció General de Consum.

Una vegada l'Administració hagi comprovat el compliment dels compromisos adquirits per part de la companyia, la Direcció General de Consum li atorgarà el segell d'empresa avalada. Les empreses que hagin obtingut el distintiu figuraran en una llista que es publicarà en el Portal del Consumidor.