torna

Detall de la notícia

Imatge 3642469

La nova regulació de l'ensenyament de secundària per a les persones adultes (ESPA) s'ha presentat a la Mesa Sectorial d'Educació

La Mesa Sectorial d’Educació també ha donat suport a l’Ordre que regula el Consell d’Educació i Formació Permanent de Persones Adultes

La Mesa Sectorial d’Educació ha donat suport per unanimitat a l’esborrany de Decret que ordena els ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes (ESPA)  i a  l’esborrany de l’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de les Persones Adultes de les Illes Balears.

Maria Alorda, directora general de Formació Professional i Formació del Professorat ha declarat que amb el nou Decret “donam flexibilitat en aquests estudis per adaptar-se millor a les necessitats de l’alumnat. El que es pretén és que les persones adultes trobin una manera més flexible, no només des del punt de vista de l’estructura horària i de les metodologies de l’aprenentatge sinó també amb una atenció més individualitzada que s’adaptin més a la seva manera d’aprenentatge i a les seves circumstàncies personals i professionals”.

La directora general reconeix la tasca que es du a terme en aquests centres per adaptar-se a les noves necessitats del món actual “ens consta que als centres d’adults s’estan fent esforços d’adaptació a partir d’una reflexió pedagògica i molta formació en el centre per adaptar-se  a les noves necessitats i sobretot per anar incorporant aquesta manera diferent d’entendre l’educació i d’establir metodologies més adequades al segle XXI”.

 Un Decret que potencia la innovació i la transversalitat

El nou Decret estableix la regulació i organització de l’educació secundària per a les persones adultes, amb un currículum basat en les característiques, interessos i peculiaritats de la població adulta i que contempli els tres règims de formació: presencial, semipresencial i a distància donant resposta a les diferents condicions i necessitats de l’alumnat.

Aquesta organització de l’Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA) permet reemprendre la formació a totes aquelles persones que, per diferents motius, abandonaren el seu procés formatiu o no aconseguiren acabar l’Educació Secundària Obligatòria amb èxit als centres ordinaris. És per això que cal organitzar els ensenyaments de manera flexible per facilitar l’adaptació de l’oferta a la diversitat d’interessos, ritmes i estils d’aprenentatge.

El currículum establert en aquest Decret comprèn els principis essencials de la proposta educativa i han de ser desplegats, completats i aplicats pels centres docents, d’acord amb el principi d’autonomia pedagògica i en funció de les característiques del grup d’alumnes, de l’equip docent responsable d’aplicar-los, de les característiques del centre i de l’entorn on està ubicat.

La nova normativa aposta per una metodologia flexible i oberta, basada en l’autoaprenentatge, i tenint en compte les experiències, amb la finalitat de potenciar l’adquisició, consolidació i ampliació de les competències clau de l’aprenentatge permanent, mitjançant processos d’aprenentatges significatius per a l’alumnat, connectats amb les vivències quotidianes de les persones adultes.

Els centres docents podran dissenyar i implementar metodologies globalitzadores de l’aprenentatge  amb una coordinació adient entre els docents sobre les estratègies didàctiques, tenint en compte les característiques de l’alumnat.

El Decret fa una aposta expressa pels plans de transversalitat entre els continguts d’un mateix àmbit i, si s’escau entre àmbits diferents.  “D’aquesta manera”, ha afegit Alorda “es podran possibilitar metodologies més innovadores com per exemple que dins un mateix àmbit es treballin continguts en forma de projectes i no estructurats com a temes seqüenciats, com s’havia fet fins ara”.

La Mesa també ha donat suport a l’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de les Persones Adultes de les Illes Balears. Aquesta Ordre dona resposta a la Llei d’Adults de 2006 que preveia la creació d’aquest Consell que regularia tota la formació que afecta a la persona adulta, no només els ensenyaments que es deriven de la Conselleria sinó tota la que contribueix a respondre a les necessitats d’aquest sector de la població. “Per a nosaltres aprovar aquesta Ordre suposa la oportunitat de donar un bon impuls a la concepció de que l’educació és al llarg de la vida i ha donar resposta a les necessitats de la societat actual”.