torna

Detall de la notícia

Imatge 3640390

CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ per a l'ensenyament en llengua catalana

Tota la informació sobre les titulacions i els certificats per exercir la docència de llengua catalana i/o en llengua catalana als centres docents no universitaris de les Illes Balears, tant públics com concertats i privats, així com els requisits d’accés als certificats, els cursos de formació i la convocatòria de proves lliures, convalidacions... es pot consultar en els documents i enllaços adjunts.

Novetats

20/05/2021 - Expedició dels certificats de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana per haver superat en la seva totalitat el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) corresponent al curs 2020-2021.