torna

Detall de la notícia

Imatge 5500847

Base de dades general del professorat de l'EBAP

El mes d’abril de l’any 2016 hi va haver la primera convocatòria per a la inscripció en la Base de dades general del professorat (en endavant, BDGP) de l’EBAP, destinada a persones amb vocació de docència. Posteriorment, amb la finalitat de facilitar la inscripció, el 2018 s’obriren de manera permanent les BDGP corresponents al Pla de Formació General i al Programa del Personal Directiu, i l’any 2020 la corresponent al Pla de Formació de Llengua Catalana.

Actualment, el nombre de persones inscrites a les bases de dades del professorat de l’EBAP és el següent:

  • BDGP del Pla de Formació General: 332 
  • BDGP del Programa del Personal Directiu: 90
  • BDGP del Pla de Formació de Llengua Catalana: 115 

 

Si us interessa la docència i us voleu inscriure a la base de dades d’alguna d’aquestes àrees de formació, clicau aquí i trobareu tota la informació necessària.