torna

Detall de la notícia

Imatge 5063019

Convocatòria d'activitats formatives per al primer semestre del 2022

El 10 de gener, el Consell de Direcció de l’EBAP ha aprovat la convocatòria d’activitats per al primer semestre de 2022 que s’ofereixen al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El proper 15 de gener es publicarà al BOIB.

En aquesta convocatòria s’obre el termini per inscriure’s a les activitats formatives del primer semestre de 2022 incloses en el Pla de Formació General, en el Pla de Formació Sectorial i en el Programa de Formació i Acreditació del Personal Directiu. El termini d’inscripció és del 17 al 30 de gener, ambdós inclosos

Per donar resposta a la situació generada per la COVID-19, que ha posat de manifest la necessitat de tenir disponibles diversos canals formatius, les activitats d’aquesta convocatòria es desenvolupen a partir de diferents modalitats en funció dels seus objectius d’aprenentatge. Les modalitats són les que s'exposen a continuació.

  • Presencial. Activitats que s’imparteixen en un aula on lʼalumnat i el personal docent comparteixen espai físic comú.
  • En línia. Activitats desenvolupades en la plataforma Moodle mitjançant canals electrònics.
  • Semipresencial. Combina dos espais d’aprenentatge: un de físic i un de virtual. Hi ha interacció amb el docent a l’espai Moodle i a les sessions presencials que són a un espai comú (aula).
  • Videoformació. És la modalitat en la qual les persones participants es troben en temps real a través d’una plataforma de videoconferència.
  • En línia i videoformació. Combina dos espais d’aprenentatge: una aula virtual i un espai d’interrelació entre les persones que participen a través d’una eina de videoconferència.
  • Presencial i videoformació. Combina sessions que s’imparteixen en un aula on l’alumnat i el personal docent comparteixen espai físic i sessions en temps real a través d’una plataforma de videoconferència.

Recordau que es permet la inscripció a un màxim de quatre activitats per cada pla (general i sectorial), sigui quina sigui la modalitat d’aprenentatge.