torna

Detall de la notícia

Imatge 3629992

Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega

Actuacions subvencionables: Es pot rebre ajuda per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, tant per a ús intern de les flotes i/o clients, com per a estacionaments de concurrència pública, per als tipus següents:

 a) Programa 1: instal·lació de punts de recàrrega en estacionaments privats de fins a 22 kW en corrent altern (mode 3).

 b) Programa 2: punts de recàrrega en estacionaments privats, de 22 kW o més en corrent continu (mode 4 ) o de corrent continu i altern (mode 3 i 4).

 c) Programa 3: punts de recàrrega en estacionaments privats per a ús públic (en llocs de concurrència pública).

Beneficaris: Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones jurídiques de dret privat constituïdes vàlidament.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 3 de gener de 2019 i finalitza el 29 de març de 2019.

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització finalitza el 20 de setembre de 2019

Quantia de les ajudes: S’estableixen les quanties de subvenció següents:

Programa 1: 40% de la inversió amb un màxim d'inversió de 3.000 € per punt.

Programa 2: 40% de la inversió amb un màxim d'inversió de 30.000 € per punt.

Programa 3: 50% de la inversió amb un màxim d'inversió de 9.000 € per punts mode 3 i 35.000 € per punts mode 4.