torna

Detall de la notícia

Imatge 3625662

El Govern comença les actuacions en el solar de la futura seu de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears

El dijous dia 3 de gener ha començat el tractament de la parcel·la de la futura seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha estat encarregada de l’execució d’aquest projecte.

Ja s’han dut a terme les primeres fases com l'alçament topogràfic il’informe geotècnic. L’inici d’aquestes actuacions s’ha senyalitzat amb un cartellque s’ha penjat a l’àrea corresponent. Es tracta de la parcel·la 1-11A, ubicada al carrer Brotat cedida per l’Ajuntament de Palma, amb una mida de 2.898 m², en la qual ja s'ha realitzat un projecte per al nou edifici amb el número d’expedient de llicència CN/20187/06335.

A partir de l’any 2017 aquest projecte cobra l’impuls definitiu amb l’assignació de fons de l’Impost de Turisme Sostenible. Des de mitjans de 2017, i per tal d’assegurar que als fons d’ITS es poguessin sumar als fons aportats per FUNDATUR, les actuacions es convertiren en realitat mitjançant l’encàrrec de la redacció del projecte bàsic i d’execució de la futura seu.

La seu de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears està destinada a albergar tant els assajos i concerts de l'orquestra, així com la realització d'esdeveniments culturals amb el compromís de generar activitats destinades a fomentar la participació de la gent del barri de l'entorn i dels grups musicals de la ciutat.