torna

Detall de la notícia

Imatge 3624724

El projecte de conversió de la Sala Augusta de Maó en Conservatori de Menorca ha sortit a exposició pública

El projecte d’execució de la conversió del teatre Sala Augusta de Maó en seu del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca ha sortit a informació pública.


Així ho ha publicat el Butlletí Oficial de les Illes Balears del dissabte 29 de desembre que estableix 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació per a que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte o bé a les oficines de la Conselleria d’Educació i Universitat o a través del lloc web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres http://dgplacen.caib.es
 
Un projecte que recupera un espai històric i millora l’oferta educativa musical de Menorca

El projecte d’ubicació del nou conservatori a la Sala Augusta inclou la rehabilitació integral de l’edifici i nova construcció a espais disponibles dins el solar i un solar adjacent. El nou edifici tindrà 3 plantes (planta baixa, semisoterrani i soterrani). En total, amb la inclusió del nou auditori, la superfície útil construïda serà de gairebé 3.000 metres quadrats (2.955).
Entre els principals serveis del complex hi haurà:
 — Aules d’ensenyament no instrumentals
— Aules instrumentals de cambra, conjunt o col·lectives
— Aules instrumentals o vocals individuals
— Aula d’orquestra, banda i cor
— Sala polivalent de 130 m² (antic teatre)
— Cabines d’estudi
— Despatxos i sales per al professorat
— Zones comunes i banys
— Nou auditori teatre amb escenari de 100 metres quadrats i aforament de 400 seients (superfície total construïda de 800 metres quadrats). L’auditori s’ubicaria a l’espai del pati d’entrada i del soterrani que es preveia com a aparcament en el projecte de 2011 i que ara serà substituït.El Conservatori serà un edifici modern i accessible en què es combinarà de manera integrada l’edifici existent amb la modernitat de les noves estructures que l’acompanyaran.


El pressupost aproximat de les obres del nou Conservatori està fixat en 7,9 milions d’euros (amb IVA).
La redacció del projecte executiu va sortir a concurs i ha recaigut en Josep Llinàs, l’arquitecte autor del projecte bàsic i guanyador del concurs d’idees que va tenir lloc el 2011.