torna

Detall de la notícia

Resolució de la consellera de Salut per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2018 i 2019

L’objectiu d’aquesta convocatòria es poder donar suport als projectes, programes i activitats de Salut Pública que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre del 2019, i que es centrin en les següents línies d’actuació:

a) Programes i projectes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari, laboral i educatiu.
b) Programes i projectes de promoció  i educació per a la salut en els centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears.
c) Projectes per a  la promoció de la donació de sang i la captació directa de donants en tots els municipis de les Illes Balears. Ajuda destinada a associacions municipals o autonòmiques, de qualsevol tipus, que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang.
d) Projectes per a la prevenció i control de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d’afectats.
e) Projectes  per a ajuts per a associacions de pacients.
f)  Projectes de formació en l'abordatge de la prevenció selectiva de les addiccions.
g) Projectes d'intervenció dins l'àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d'addiccions i/o les seves famílies.

La quantitat total que es destina és de 256.000€ que es repartiran durant l'any 2019: de manera anticipada durant el primer trimestre de l'exercici 2019 s’avençarà el 80% dels imports i una vegada que s'hagi justificat tot el projecte amb la documentació exigida en aquesta convocatòria el 20% restant.

Clicar aquí per veure la convocatòria al BOIB Núm. 162 de 27 de desembre de 2018
 
Clicar aquí per accedir al tràmit de sol·licitud