torna

Detall de la notícia

Acord pel procediment per a la selecció i contractació de personal laboral no permanent a l'Institut Balear de la Natura

Aprovat per la comissió paritària en sessió de 14 de novembre de 2018, modificat en comissió paritària de dia 30 de juny de 2021 i a la comissió paritària 18 de novembre de 2022, en aplicació de l’article 21 del conveni col·lectiu actualment vigent