torna

Detall de la notícia

Imatge 3609467

Mallorca acull l'assemblea general del Consorci de la Red Española de Albergues Juveniles

Aquest divendres es celebra al Parlament de les Illes Balears l'assemblea general del Consorci REAJ (Red Española de Albergues Juveniles), un consorci format per les diferents Comunitats Autònomes, competents en instal·lacions juvenils, i que s'encarrega de dinamitzar l'alberguisme juvenil i representar els territoris a l'entitat Hostelling International.  
La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha saludat els membres de l’Assemblea on hi són convidades totes les direccions generals de les conselleries competents en matèria de joventut de l'Estat i s’hi tracten tan temes orgànics com poden ser l'aprovació de comptes, pressupost 2019 i pla d'actuació, com també l'anàlisi de la situació de l'alberguisme juvenil i propostes de futur. Des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a més, hi assisteixen el director general d'Esports i Joventut, Carles Gonyalons, i Joan Ferrà, director de l’Institut Balear de la Joventut (IBJove).

Durant l'estada dels membres de REAJ es duran a terme diferents visites a albergs juvenils de Mallorca, així com una reunió amb els responsables d'aquests i els Consells Insulars per tal de compartir experiències i reivindicacions.
 
També es farà entrega de les plaques dels darrers tres albergs privats de les Illes Balears que s'han adherit a la REAJ, fet que va ser possible gràcies al Decret de Desplegament de la Llei de Joventut aprovat el passat mes de juliol pel Govern de les Illes Balears.

Un alberg juvenil és un establiment que, de manera permanent o temporal, es destina a donar allotjament de manera individual o col·lectiva, amb caràcter general mitjançant habitacions de capacitat múltiple, preferentment a joves alberguistes titulars dels carnets corresponents o a grups de joves en el marc d’una activitat de temps lliure o formativa. Aquestes instal·lacions s’han d’incloure en la Xarxa d’Albergs Juvenils de les Illes Balears.

Actualment a les Illes hi ha 19 albergs en funcionament o en procés de tramitació de l'alta que aglutinen un total de 1431 places. D'aquestes 19 instal·lacions 16 es troben a Mallorca, 2 a Menorca i 1 a Eivissa.