torna

Detall de la notícia

Imatge 3608101

Seminari internacional "Continuar formant-se després dels 16 anys: els programes de suport a la transició entre l'educació secundària obligatòria i la formació professional"

Els passats dies 13 i 14 de desembre va tenir lloc a l’edifici Sa Riera de Palma el seminari internacional “Continuar formant-se després dels 16 anys: els programes de suport a la transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional”. L’objectiu del seminari, organitzat pel grup de recerca Educació i Ciutadania de la Universitat de les Illes Balears, era promoure la reflexió sobre la problemàtica de les transicions entre l’ESO i l’FP i destriar mesures i estratègies per millorar la situació.

El seminari es va estructurar en dues jornades de treball. La primera, amb el títol “La transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional: experiències internacionals”, va partir dels resultats de la recerca del projecte “Itineraris d’èxit i abandonament a la formació professional del sistema educatiu de nivell 1 i 2” i va tenir com a nucli central la presentació i discussió al voltant de programes de suport a la transició duits a terme en diversos països europeus. En canvi, la segona jornada, amb el títol “La transició entre l’ESO i l’FP a les Illes Balears: reptes i propostes d’actuació”, va tenir com a objectius principals reflexionar sobre la situació en relació amb la transició entre l’ESO i l’FP a Espanya i especialment a les Balears, així com proposar mesures per facilitar-la. A aquesta segona jornada hi va assistir la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda.   

Projecte “Itineraris d’èxit i abandonament a l’FP del sistema educatiu de nivell 1 i 2”

El seminari es va incloure dins el projecte “Itineraris d’èxit i abandonament a l’FP del sistema educatiu de nivell 1 i 2”, liderat per la doctora Francesca Salvà i finançat pel Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat, l’Agència Estatal de Recerca i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Pla nacional d’R+D.

Segons els resultats de la recerca d’aquest projecte, l’abandonament dels estudis de formació professional sovint està associat a factors com ara una tria d’estudis inadequada, dificultats acadèmiques anteriors i un domini insuficient de les llengües i cultura del país. Els resultats del projecte mostren la gran complexitat dels processos de transició entre l’ESO i l’FP a Espanya i la necessitat d’un suport addicional en termes d’orientació personal i professional perquè la transició sigui reeixida.

Així, l’anàlisi de les dificultats que troben els joves quan han de començar una formació professional també permet fer una aproximació a les insuficiències de l’oferta formativa actual i a les relacions contradictòries entre formació i inserció professional.

En aquest context, els programes de suport a la transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional tenen una funció preventiva de l’abandonament primerenc de l’educació i la formació o bé de suport al retorn als estudis.