torna

Detall de la notícia

Imatge 3606687

Els centres educatius de les Balears disposaran de servei d'assistència tècnica dels sistemes tecnològics

\ Es preveu una inversió de més de 900.000 € per a 2019, 2020 i 2021
\ És la primera vegada que es preveu un servei de manteniment in situ

Els centres educatius públics de les Illes Balears començaran a disposar aquest curs 2018-2019 d’un servei de suport i assistència tècnica in situ per al manteniment bàsic dels seus sistemes tecnològics. Així ho ha aprovat avui el Consell de Govern.
 
Les diferents actuacions dutes a terme en els centres escolars durant els darrers anys, entre les quals es poden destacar el Pla de Modernització Educativa per promoure la integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les didàctiques de les diferents àrees curriculars durant el curs 2009-2010, el Programa d’Utilització de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en el curs 2016-2017 i la modernització dels equipaments d’aula digital durant aquest curs, han fet que la presència de les TIC en els centres sigui generalitzada.
 
Actualment, la Conselleria d’Educació i Universitat no disposa dels mitjans suficients per donar resposta a les necessitats dels centres educatius de suport i assistència tècnica del material que es fa servir als centres. És per això que ha esdevingut imprescindible posar en marxa un servei de suport i assistència in situ per al manteniment bàsic dels sistemes tecnològics dels centres educatius públics.
 
Per fer-ho possible, s’ha previst una inversió d’un total de 937.500 €, desglossats en tres partides: 450.000 € el 2019; 450.000 € el 2020, i 37.500 € el 2021.