torna

Detall de la notícia

Educació estableix els serveis mínims amb motiu de la vaga dels treballadors del CCEE Gaspar Hauser


Educació estableix els serveis mínims amb motiu de la vaga dels treballadors del CCEE Gaspar Hauser
 
Avui, divendres, 14 de desembre ha tengut lloc una reunió entre la Conselleria d’Educació i Universitat, representants de l’empresa i el comitè de vaga per negociar els serveis mínims que puguin garantir el servei educatiu al centre d’educació especial CCEE Gaspar Hauser, afectat per la vaga de treballadors de l’empresa Apnab-Gaspar Hauser, els dies 17, 18, 19, 20 i 21 de desembre.

Pel que fa al personal docent del CCEE Gaspar Hauser, segons dades de l’inici del curs escolar 2018/19, hi hauria un total de 28 professors que eventualment poden fer vaga. Aquests professors fan classe a un total de 68 alumnes.

Es considera que per atendre els alumnes dels centres d’educació especial, ateses les seves necessitats, els serveis mínims d’aquests ensenyaments han de ser superiors als que s’estableixin a la resta d’ensenyaments, ja que a les tasques de formació del personal docent s’hi afegeixen altres tasques notablement importants de cura i d’especial dedicació.

D’acord amb els comitès de vaga i els representants de l’empresa s’ha decidit fixar els següents serveis mínims:
  • L’equip directiu (director, cap d’estudis i secretari) en el CCEE Gaspar Hauser.
  • El CCEE Gaspar Hauser té autoritzades tres aules substitutòries de centre d’educació especial (ASCE)  al centre concertat La Salle de Palma i altres tres, al centre concertat Sagrat Cor de Palma. Els serveis mínims establerts són d’ 1 docent a cada un d’aquests centres.