torna

Detall de la notícia

Incapacitat per a continuar exercint l'activitat d'instal·ladora o mantenidora d'instal·lacions contra incendi de les empreses de les Illes Balears que no han presentat la declaració responsable d'adaptació

Resolució del Director general de Política Industrial que declara la incapacitat per a continuar exercint l'activitat d'instal·ladora i mantenidora d'instal·lacions contra incendis segons el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, de les empreses de la comunitat Autònoma de les Illes Balears que no han presentat abans del 13 de desembre de 2018 la Declaració Responsable d'adaptació exigida al nou Reial decret 513/2017, de 22 de maig, sense perjudici que puguin presentar una nova Declaració Responsable en qualsevol moment per continuar la seva activitat en base al Reial decret 513/2017, de 22 de maig.