torna

Detall de la notícia

Imatge 3604591

L' Ibavi i l'Ajuntament de Calvià invertiran 6 milions d'euros en la construcció de 48 HPO a Magaluf

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i el batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, han signat avui un conveni que formalitza la col·laboració entre les dues institucions per a la construcció conjunta de 48 habitatges de protecció pública (HPO) a Magaluf, a l’Avinguda de l’Olivera.

Es tracta d’una promoció de 24 habitatges ubicats a un solar propietat de l’ Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) i d’altres 24 ubicats en un altre solar de l’Ajuntament de Calvià.

És un projecte únic que va sorgir del concurs d’idees dut a terme conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, que permetrà l’execució d’un conjunt d’habitatges únic i harmonitzat en el sòl de les dues administracions.

Va resultar guanyador del concurs d’idees l’avantprojecte redactat pels arquitectes Adrià Talens i Itziar Lafuente i ara es completarà el projecte d’execució a partir d’aquest avantprojecte.

La previsió és que, una vegada finalitzada la redacció del projecte d’execució d’obres conjunt, es puguin licitar les obres en el primer trimestre de 2019.

Mitjançant el conveni subscrit avui, s’acorda que sigui l’ Ibavi l’entitat que contracti el projecte d’execució, la direcció d’obres i l’execució d’aquestes. També s’especifica en el conveni que les despeses d’aquest projecte conjunt són assumides al 50% per les dues administracions. La previsió d’inversió total és d’aproximadament 6 milions d’euros (amb iva).

Aquests sòls formen part de la reserva estratègica de sòl. L' Ibavi i l'Ajuntament compten amb una superfície de 2.147m2 edificables, respectivament, per a la construcció de 24 i 24 habitatges. A més, hi ha una superfície de 2.863,20 m2 per a 40 habitatges de promoció pública de gestió indirecta per concurs entre entitats promotores, segons estableix la legislació. La resta del solar és de titularitat privada. Es podrien construir fins a  168 habitatges dels quals 88 tindrien algun tipus de protecció pública i els 80 restants seran lliures. De moment, es comença amb els 48 HPO. Els 40 de gestió indirecta estan també inclosos en l’ avantprojecte guanyador del concurso d’idees.