torna

Detall de la notícia

Imatge 3603784

PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (3a Convocatòria)

La resolució publicada és la que correspon a l'especialitat de:

(1) Alemany

 

Les especialitats que queden pendents de publicar són:

- Equips electrònics
- Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids
- Instal·lacions electrotècniques
- Mecanitzat i manteniment de màquines
- Sistemes i aplicacions informàtiques
- Mediació comunicativa
- Francès