torna

Detall de la notícia

Imatge 3603587

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports participa dels actes del Dia Internacional del Voluntariat

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, acompanyada del director de l’Institut Balear de la Joventut (IBJove), Joan Ferrà, han participat aquest matí dels actes del Dia Internacional del Voluntariat, organitzats per la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB). De les 10h a les 14h, a la plaça del Mercat de Palma, s’ha ofert informació sobre voluntariat i les entitats de la plataforma, tallers i l’exposició “Captura el voluntariat”, de la qual s’han lliurat els 12 premis del I Concurs de Fotografia Captura el voluntariat. Després del lliurament dels premis, s’ha llegit el manifest del dia del voluntariat.

Precisament, a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, aquest 2018 el Govern ha aprovat –el passat octubre- el Projecte de Llei de voluntariat de les Illes Balears, com a resposta a la petició del sector d’actualitzar la Llei vigent des de l’any 1998. A més, la Conselleria, a través de la Direcció General de Participació i Memòria Democràtica, ha doblat l’ajut que des d’aquesta legislatura concedeix anualment a la PLAVIB, fins a 60.000 €, per a projectes de formació, informació i dinamització en matèria de voluntariat.

La nova norma té per objecte regular, reconèixer, divulgar, promoure, fomentar i protegir el voluntariat, en tots els seus àmbits, com a forma de participació mitjançant programes de voluntariat desenvolupats sempre només en el marc d’entitats de voluntariat. El Projecte de llei s’adapta a les necessitats que reclama el voluntariat del segle XXI. S’adequa a les novetats introduïdes pel legislador estatal i, alhora, renova la Llei 3/1998 per adaptar-la a la nova realitat del sector a les Illes Balears. La Llei 3/1998, del voluntariat de les Illes Balears, va regular per primera vegada aquest sector a la comunitat autònoma, però vint anys després la societat de les Illes Balears ha evolucionat de tal manera que la Llei necessitava ser actualitzada. Tant és així que entre les principals novetats de la nova Llei, hi ha la regulació del voluntariat a tota la societat. D'aquesta manera, el Projecte de la nova llei regula per primera vegada el voluntariat entre menors i facilita que hi accedeixin persones amb discapacitat i dependents. La Llei és aplicable a les persones voluntàries, a les destinatàries de les accions de voluntariat, a les entitats de voluntariat i a tots els programes de voluntariat que es duguin a terme a les Illes Balears.

Per primera vegada es preveu el voluntariat de menors, d’entre 14 i 18 anys. També regula l’obligació de fer possible l’accessibilitat al voluntariat de persones majors amb discapacitat o dependència; estableix formació per als voluntaris i crea la figura del voluntari no presencial. Regula també els drets i deures de les persones beneficiàries de l’acció voluntària com a agents actius del programa de voluntariat desenvolupat per les entitats -aquest fet no és nou a les Illes Balears: la Llei de serveis socials reconeix els drets i deures de les persones ateses-, les quals hauran d’adoptar un codi ètic i aplicar-lo. S’estableix la necessitat de dotar la comunitat autònoma d’un pla de voluntariat que reculli les necessitats i les mesures de suport que s’han d’impulsar; i es reforça la figura del Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears com a òrgan de consulta, coordinació i promoció del voluntariat, i hi inclou nous representants de l’Ajuntament de Palma i el sector educatiu. Així mateix, crea el Cens d’entitats de voluntariat perquè el Govern pugui disposar en tot moment d’una radiografia pública del sector i pugui planificar polítiques de foment i suport més eficaces.

DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT
El dia 5 de desembre es commemora el Dia Internacional del Voluntariat (DIV) pel desenvolupament econòmic i social, instituït el 17 de desembre de 1985 per l’Assemblea General de Nacions Unides en la seva resolució 40/212 en reconeixement a l’activitat solidària i altruista portada a terme per les persones voluntàries. Posteriorment, altres propostes relacionades han anat augmentant l’interès i la participació respecte de l’acció voluntària. El 1997 es va designar l’any 2001 com a l’Any Internacional dels Voluntaris, iniciativa que fou aprovada per 123 països. El nombre de països que s’uneixen a la celebració del DIV incrementa any rere any. A Espanya més d’un milió de persones dediquen part del seu temps i esforç als altres, mitjançant més de 15.000 organitzacions no governamentals. A Balears són més de 5.000 entitats i més de 50.000 persones les que d’una manera solidària i altruista s’hi dediquen en àmbits tan diversos com el social, cultural, educatiu, medi ambient, salut, participació ciutadana i civisme, promoció de col·lectius, Drets Humans, cooperació internacional, emergència i socors, desenvolupament socioeconòmic, temps lliure i comerç just. Aquests camps s’han anat ampliant a causa de la crisi econòmica i les seves conseqüències posen de manifest la importància de l’acció del voluntariat com un element de cohesió social.