torna

Detall de la notícia

Imatge 3601998

La UIB farà proves específiques d'admissió per als estudis d'educació infantil i d'educació primària

El curs 2018-2019 es farà un estudi pilot de desenvolupament d’aquestes proves d’accés 
 
 
L’objectiu és millorar la formació inicial del professorat, tant dels graus com del Màster 
 
 


El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, han presentat avui les línies mestres del pla de millora de la formació inicial del professorat, ja iniciat l’any passat, que s’aplicaran l’actual curs 2018-2019 als estudis d’Educació Infantil i d’Educació Primària i al Màster en Formació del Professorat de la UIB.
 
Tant el Govern com la UIB comparteixen la premissa que la millora de la formació del professorat és un element imprescindible de qualitat i innovació i, per això, des de l’inici de la legislatura es va constituir un grup de treball per millorar la coordinació entre les dues institucions sobre la formació inicial del professorat. Totes aquestes iniciatives s’emmarquen en el Pla cap a l’èxit educatiu i el Pla Quadriennal de Formació del Professorat de la Conselleria i en el Programa de Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària (PM_FIP) de la UIB.
 
Canvis en l’accés i l’admissió als estudis de grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària
 

  • El curs 2017-2018 es va reduir l’oferta de places de nou ingrés dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària a totes les illes, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la formació i fer-la més personalitzada. Això ha afavorit la formació de grups més reduïts, amb la qual cosa han baixat les ràtios a les aules de cada grup i ha estat possible implantar-hi més experiència pràctica per assegurar una major qualitat de la formació amb metodologies innovadores lligades als contextos escolars exitosos. S’han oferit 340 places: 100 places per al grau d’Educació Infantil i 200 places per al grau d’Educació Primària, més 20 places a la seu de Menorca i a la d’Eivissa. Per enguany, es manté la mateixa oferta de places.

 

  • El curs 2018-2019 es farà un estudi pilot consistent en el desenvolupament d’unes proves específiques que tindran com a objectiu valorar la competència comunicativa en castellà i en català, la competència logicomatemàtica, la comunicació efectiva, les habilitats interpersonals, l’ajust psicològic, la motivació intrínseca i l’orientació cap al desenvolupament professional. Aquestes proves s’implantaran, de forma efectiva i per primera vegada, per a l’admissió del curs 2020-2021. L’objectiu és atreure els millors i els més adequats per ser docents.

 
Creació d’una xarxa de centres de referència en innovació docent i pràctiques externes
 
El curs 2018-2019, un total de 354 centres d’infantil, primària i secundària de referència, reconeguts pel seu caire innovador, pels seus components inclusius i pel fet de tenir un projecte educatiu de centre consolidat, acullen les pràctiques docents dels estudiants dels graus i del Màster (142 centres d’infantil, 129 de primària i 83 de secundària). L’objectiu és que puguin servir de referència d’innovació tant per als futurs mestres com per a altres centres educatius.
 
Millora en la formació i la selecció del professorat dels centres educatius i de la UIB i en les actuacions referents a aquest professorat
 

  • El curs 2017-2018 es va començar a aplicar el Pla de Formació Permanent del Professorat als professors que imparteixen docència als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària i al Màster en Formació del Professorat. Per això, s’han assignat 36 mil euros anuals de la Conselleria a fomentar les metodologies innovadores entre el professorat: 18 mil euros són per a formació específica per a aquests professors i 18 mil euros, per a una convocatòria de projectes de recerca i innovació orientats a la formació inicial docent d’infantil, primària i secundària.

 

  • Pel que fa a la formació específica per a aquests professors, durant el curs 2017-2018 s’han impartit 10 cursos i seminaris adreçats al professorat d’infantil i primària, als quals han assistit un total de 276 persones. Dos seminaris i jornades s’han adreçat conjuntament al professorat d’infantil, primària i secundària, amb una participació de 64 persones, i una jornada i un curs s’han adreçat al professorat de secundària, amb una participació de 265 persones.

 

  • Per a aquest curs acadèmic s’han convocat diferents cursos, amb diferents edicions adreçades a professors de la UIB dels graus d’Infantil i de Primària i del Màster en Formació del Professorat. A més, també s’han previst activitats de formació amb diferents edicions adreçades a tutors i formadors de la UIB de les pràctiques dels graus, a tutors dels centres educatius d’infantil i primària que participen en les pràctiques dels graus i a tutors dels centres de pràctiques de secundària que participen en les pràctiques del Màster en Formació del Professorat.

 

  • Pel que fa a la convocatòria de projectes de recerca i innovació orientats a la formació inicial, actualment hi ha 6 projectes subvencionats, dels quals 5 estan centrats en els estudis d’infantil i primària i 1, en els estudis de secundària.

 

  • El curs 2017-2018 la UIB va començar a aplicar criteris de selecció de professors associats per a la docència dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària, en què es prioritza la formació i la vinculació d’aquests professors amb la pràctica docent a centres educatius d’infantil i de primària.

 

  • El curs 2018-2019 la Universitat està treballant en la millora dels processos d’assignació de professors permanents, revisant el perfil dels professors que imparteixen docència, amb la intenció de seleccionar els que presentin les habilitats més adequades per impartir docència en aquests estudis.

 

  • Finalment, el curs 2018-2019 es continuarà amb el procés de revisió del funcionament de les actuals pràctiques. A més, s’estan dissenyant mesures de millora a partir de la feina conjunta entre el professorat de la Universitat i el professorat dels centres de referència. L’objectiu d’aquestes mesures és fomentar metodologies innovadores entre el professorat de la UIB i la innovació amb la participació de docents de les tres etapes educatives corresponents (infantil, primària i secundària).