torna

Detall de la notícia

Imatge 3603324

PROGRAMA SOIB-JOVES-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC

 

PROJECTE COFINANCIAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ JUVENIL PEL PERIODE 2014-2020 I DE LA INICIATIVA D’OCUPACIÓ JUVENIL, MITJANÇANT EL QUAL SEMILLA HA CONTRACTAT DOS TREBALLADORS PER DESENVOLUPAR L’ESTUDI DELS CRITERIS PER LA DELIMITACIÓ DE LES ZONES D'ALT VALOR AGRARI I L'ESTABLIMENT DE CONTRACTES TERRITORIALS AMB LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE LES ILLES BALEARS.

Inclou les accions següents:

- identificar les millores ambientals i socials a les que pot contribuir la pagesia;

- identificar les accions mitjançant les que els pagesos contribuiran a les millores;

- determinar quins indicadors es poden fer servir per valorar l'impacte de les accionss

- redactar una proposta de criteris per al Contracte Territorial que servirà de base per al Decret que els reguli i per a les convocatòries que s'aprovin.