torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret pel qual s'estableixen les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular i caràcter temporal a l'illa de Mallorca

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, mitjançant la Direcció General de Mobilitat i Transports,  vol iniciar el procediment d'elaboració d'un decret per establir autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit insular i caràcter temporal a l’illa de Mallorca .

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es posa a disposició del subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma la informació relacionada amb els aspectes següents:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Així, abans de la redacció del projecte de Decret pel qual  s’estableixen les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit insular i caràcter temporal a l’illa de Mallorca ,  podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de deu dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit dirigit a la Direcció General de Mobilitat i Transports ( c/ Eusebi Estada, 28, Palma ), en el mateix termini.