torna

Detall de la notícia

Imatge 3580091

Armengol anuncia que el Règim Especial de Balears entrarà en vigor l'any 2019

“Tenim el compromís del Govern de l’Estat perquè el Règim Especial de Balears entri en vigor l’any 2019. S’aprovarà l’any vinent i es planteja la possibilitat de fer-ho mitjançant Decret Llei amb l’objectiu d’accelerar la seva tramitació i aprovació al Congrés dels Diputats. És una avanç importantíssim per a Balears”. La presidenta del Govern, Francina Armengol, va fer aquestes declaracions després d’arribar a un compromís amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de les reunions que l’executiu estatal ha anat mantenint en els darrers mesos amb diferents comunitats autònomes.

Armengol destacà que l’acord marc del REB permetrà compensar la insularitat en tres àmbits prioritaris: mobilitat, empreses i inversions de l’Estat. En primer lloc, “blinda el descompte del 75% per als viatges cap a la Península" i afegeix altres bonificacions lligades al transport de mercaderies.

Ens segon terme, “inclou desgravacions fiscals per a empreses de les illes amb l’objectiu de fomentar la inversió, que puguin competir en igualtat de condicions i elevar la seva competitivitat”. També estableix un règim especial per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres, amb bonificacions respecte dels rendiments derivats de la venda de béns produïts a les Illes Balears.

I en tercer lloc, “permetrà incrementar les inversions de l’Estat a les illes, garantint que Balears estigui com a mínim en la mitjana de la inversió territorialitzada”. D’aquesta manera, als pressuposts generals de l’Estat hi haurà una partida pressupostària específica que reculli el “factor d’insularitat” amb la finalitat de “pal·liar l’infrafinançament històric de les illes en matèria d’infraestructures i serveis públics”. La destinació d’aquestes inversions es decidirà en una comissió bilateral entre el govern estatal i autonòmic.

Nous convenis: mobilitat, zones turístiques madures i cicle de l’aigua

D’altra banda, la titular de l’executiu també anuncià tres convenis. Un dirigit a les zones turístiques madures, amb el propòsit “d’actualitzar i millorar les instal·lacions públiques i del sector”.

Un altre de transport ferroviari, on entre d'altres coses es reconeix el transport públic terrestre com a servei públic essencial, configurat com un transport integrat de caràcter insular, podent així accedir a finançament dels pressupostos de l'Estat per al transport col·lectiu urbà de superfície.

I un tercer referent al cicle de l’aigua, en el qual l’Estat es compromet a finançar el 50% dels 361 milions d’euros d’inversió de Balears en obres d’aigua i de sanejament.

En l’àmbit de les infraestructures hídriques, també s’acordaren quatre actuacions de l’Estat en matèria de sanejament i depuració d'aigües amb una inversió de més de 46 milions d'euros i la Direcció general d'Aigües té previst executar en els propers exercicis tres actuacions més de sanejament i depuració amb una inversió estimada de 85 milions d'euros.

Altres acords

D’altra banda, la presidenta també explicà que el SEPES (depenent de Foment) està “a punt” de posar en marxa una promoció de 500 habitatges públics a la ciutat d’Eivissa i que els ministeris de Foment i de Defensa, segueixen treballant conjuntament per fer realitat el projecte d’habitatge públic a Son Busquets.

A la reunió també s’abordà la construcció d'un parador a Eivissa, una actuació que suposarà una inversió de prop de 26 milions d'euros. També es pactà que l’executiu estatal qualifiqui la gestió de ports i aeroports com d'interès general i es comprometi al desenvolupament de les inversions necessàries per al seu manteniment i adaptació a nous fluxos de tràfic.

Finalment, Armengol va descriure la reunió com “cordial i profitosa” i ha emfatitzat que “aquest govern respon i dóna solucions a les necessitats als ciutadans de Balears, després de 3 anys de paràlisi per part de l’Estat”.  “Amb el REB es fa justícia a una reivindicació compartida per tota la societat balear”, ha afegit.