torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears

Aquest Projecte de decret té per objecte afavorir una alimentació saludable basada en els principis bàsics del patró de dieta mediterrània i fomentar l'oferta i disponibilitat d'aliments saludables en tots els centres educatius, en els centres sanitaris públics i privats-concertats y en les dependències administratives sanitàries públiques les Illes Balears, que facilitin l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. 

Informació sobre el tràmit d’informació pública
 
D’acord amb la Resolució del director general de Consum, per suplència de la  directora general de Salut Pública i Participació de 16 de novembre de 2018, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se de Projecte de decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.
Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Salut Pública i Participació (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut.
Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana  del Govern de les Illes Balears.