torna

Detall de la notícia

Imatge 3577647

Publicitat sobre les actuacions realitzades a través de les línies de subvenció cofinançades amb fons FEDER

A continuació es detallen totes les actuacions realitzades en les diferents convocatòries d'ajudes de la DG d'Energia i Canvi Climàtic cofinançades amb fons FEDER, per tal de donar difusió a les inversions realitzades.