torna

Detall de la notícia

DILIGÈNCIA CONTRACTES POSTDOCTORALS 2018

DILIGÈNCIA INCORPORACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR 2018 (CONTRACTES POSTDOCTORALS)

Per fer constar el llistat provisional de contractes postdoctorals seleccionats per a cada programa d’ajuts per a la incorporació de personal investigador 2018 (contractes postdoctorals) oferts per resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 10 de maig de 2018, (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 65, de 24/05/2018)