torna

Detall de la notícia

Imatge 3574676

El Govern avança en el projecte de construcció del nou aulari de Prínceps d'Espanya

El projecte de construcció del nou institut d’ensenyament de secundària del Centre de Tecnificació esportiva de les Illes Balears (IES CTEIB) en el poliesportiu Prínceps de Espanya ja agafa forma –s'adjunten plànols. Aquesta nova instal·lació forma part del projecte de reforma integral del poliesportiu que ha impulsat el Govern des de principis de l’actual legislatura.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ja compta amb el projecte bàsic per a la construcció. Amb aquesta nova instal·lació l’alumnat que integra els programes de tecnificació esportiva del Govern disposarà d'un nou aulari amb l'objectiu que pugui compaginar l'activitat esportiva amb l'acadèmica amb la màxima qualitat possible.

La formació integral de l’alumnat és un compromís de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i d’aquesta manera, amb la construcció del nou aulari, es cobriran les necessitats de l’alumnat i professorat del centre.

En aquests moments ja s’ha tramitat l’expedient de contractació, s’ha realitzat la redacció de l’avantprojecte i s’ha finalitzat el projecte bàsic. Actualment s’està en procés de redacció del projecte d'execució i d'activitat i s’està tramitant el permís d’obres.

Acabada aquesta fase, la Direcció General d’Esports i Joventut iniciarà la tramitació de l'expedient de contractació de les obres, d’un projecte que ascendeix a 4.629.518 €.