torna

Detall de la notícia

Imatge 3568193

Educació inicia el procés de negociació del segon acord marc en matèria educativa

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha proposat a la Mesa Sectorial d’Educació l’inici d’un procés de negociació per a un segon Acord Marc. Aquest nou document estaria més centrat en la millora sociolaboral i educativa. La previsió de la Conselleria és iniciar les negociacions amb els sindicats a partir del gener de 2019, després de finalitzar les eleccions sindicals previstes per desembre de 2018. El període d’aplicació del nou acord seria de 2019 a 2023.

March ha valorat positivament l’aplicació del primer acord ja que s’han aplicat “la immensa majoria de les mesures previstes”. El conseller ha recordat el clima enrarit i de conflicte que va marcar l’inici de legislatura i ha manifestat la seva convicció de que l’Acord ha contribuït en bona mesura a la tranquil·litat que es viu actualment als centres educatius de les Illes.

Entre les propostes que inclouria el segon Acord marc hi hauria la continuació de les millores de les condicions salarials assolides, millores en la normativa docent en àmbits com els interins o la funció docent, continuar les mesures d’estabilitat com la convocatòria d’oposicions, impulsar mesures de millora pedagògica en àrees com les ràtios o la càrrega lectiva i accions de política educativa en l’àmbit de la primera infància, l’educació inclusiva i l’FP.

Una acord que ha permès recuperar drets educatius

L’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic fou signat el 30 de setembre de 2015 pels sindicats STEI i FECCOO, amb el suport d’ANPE. L’Acord era un compromís de legislatura a recuperació progressiva dels drets perduts en els darrers quatre anys. L’Acord preveia un seguit de mesures que en la majoria dels supòsits s’han completat.

L’Acord preveia:

-          Elaboració dels nous currículums de la LOMCE a nivell de primària, secundària i batxillerat

-          Increment de la plantilla d’Inspectors i convocatòria d’oposicions

-          Acord de substitució immediata de les baixes de professorat

-          Recuperació de les pagues extres del 2015

-          Increment dels salaris dels funcionaris públics i interins de la CAIB en un 1% durant el 2016

-          Increment del número de professors

-          Creació per Decret del Servei de Prevenció de  Risc psicosocials a l’àmbit educatiu per a Mallorca, Menorca i      Eivissa i Formentera.

-          Proposta a la Conselleria d’Hisenda i Funció Pública de percepció de  les retribucions en situació d’IT pel personal    docent de la Conselleria d’Educació i Universitat

-          Recuperació del cobrament dels sexennis de funcionaris i interins docents, d’acord amb la negociació global de la    Comunitat Autònoma  integrat  per Sanitat, Serveis Generals i Educació. 

-          Convocatòria d’oposicions a nivell de primària i de secundària a nivell de CAIB el 2016, 2017, 2018 i 2019

-          Cobrament dels complements de cap de departaments i de tutors

-          Pagament del mes de juliol als funcionaris interins que han fet feina  més de cinc mesos i mig.      

-          Pagament de l’estiu als funcionaris interins que han fet feina  més de cinc mesos i mig.