vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3567101

​El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma entra a tràmit en el Parlament.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha lliurat avui el Projecte de llei de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma al president del Parlament, Baltasar Picornell en l’acte que oficialitza l’inici del tràmit de discussió del text a la cambra balear.