vuelve

Detalle de la noticia

L'Agència Tributària de les Illes Balears efectua les valoracions immobiliàries als efectes de l'aplicació d'impostos sota "l'estricte compliment de la legalitat" i el procediment emprat rep un nou aval del TSJB.

Dues sentències dictades aquest mes de juliol per la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de les Illes Balears desestimen les reclamacions per valoracions excessives d’immobles, i avala la metodologia emprada per l’ATIB.