vuelve

Detalle de la noticia

La Consellería d'Hisenda i Administracions Públiques rebaixa enguany en prop de 5 milions d'euros el cost dels interessos del deute que la Comunitat Autònoma manté amb entitats de crèdit.

Les operacions de renegociació del deute ja signades en 2018 amb les entitats financeres afecten crèdits pendents d’amortitzar per valor de 383,5 milions d’euros.