torna

Detall de la notícia

Imatge 3564097

El pressupost de la Conselleria de Presidència per a l'any 2019 preveu un increment del 109% a l'IBDona

El pressupost de la Conselleria de Presidència per a l’any 2019 preveu un increment del 109% en l’import que es destina a l’Institut Balear de la Dona. Aquest augment de la dotació per a polítiques d’igualtat és una de les xifres més destacables d’uns comptes que també incorporen, com a novetat, partides per a l’organització de les eleccions autonòmiques i als consells insulars i per a l’impuls del del desplegament de la Llei d’accessibilitat universal.
La consellera Pilar Costa ha iniciat avui les compareixences dels consellers i conselleres del Govern al Parlament de les Illes Balears per exposar els pressupostos de la comunitat per a l’any 2019, que per a la Conselleria de Presidència preveuen un import de 35.553.062 euros, una xifra que suposa un augment del 24,8 % respecte dels comptes de l’any 2018.
“La consolidació de les polítiques, transversals i de coordinació, que es duen a terme des d’aquesta conselleria; l’avanç progressiu en l’administració electrònica, i l’aplicació i el desenvolupament de la Llei d’Igualtat -amb una motivació i una execució que té uns resultats transversals-, expliquen aquest increment del pressupost”, ha indicat Costa durant la seva compareixença.
Tal com ha explicat la consellera, l’increment a l’IBDona, organisme que gestionarà un pressupost de 7.247.741 euros, es deu a la injecció, per part de l’administració de l’Estat, de 4 milions d’euros a les Illes Balears a través del Pacte d’Estat contra les violències masclistes. Així mateix, ha destacat que en el càlcul d’aquesta quantitat, s’ha tengut en compte el criteri d’insularitat, tal com va reclamar el Govern de les Illes Balears i tal com es va acordar en la darrera Conferència Sectorial d’Igualtat, duta a terme el passat 31 de juliol.
Aquest import del Pacte d’Estat anirà destinat a diverses iniciatives, com és la posada en marxa d’un projecte de pisos pont per a dones víctimes de violències masclistes, a través d’un conveni amb l’Ibavi; el desenvolupament del Pla autonòmic contra la tracta de dones i nines amb fins d’explotació sexual, o l’impuls de les taules de coordinació locals contra la violència de gènere a tots els municipis i mancomunitats de les Illes Balears.
En el pressupost de la conselleria, també és destacable l’import que es destinarà a l’organització de les eleccions al Parlament i als consells insulars del proper mes de maig. Es preveu destinar-hi 1,9 milions d’euros, dels quals 600.000 euros corresponen a l’avançament de les subvencions per a què els partits polítics puguin fer front a les despeses de la campanya electoral i 1,3 milions estan destinats a l’organització dels comicis. Aquesta darrera xifra representa un estalvi de 100.000 euros respecte de les eleccions de l’any 2015.Pel que fa a la partida que es destina al manteniment i la conservació del complex de Marivent, es redueix en un 9,76%, arribant així a un 30% de reducció comparat amb l’any 2015.
La consellera també ha detallat els comptes de les diferents direccions generals, entre els quals destaquen els 400.000 euros de la Direcció General de Coordinació que es destinaran al reforç dels consells insulars i la ciutat de Palma com a referents públics en matèria de promoció de l’accessibilitat universal, amb l’establiment d’acords de col·laboració per consolidar i crear oficines tècniques d’accessibilitat.
En aquests pressupostos també hi destaquen l’impuls ferm de l’administració electrònica i la transparència de manera transversal a tot el Govern. En matèria d'administració electrònica, al llarg de 2019 es continuarà amb la implantació i consolidació dels serveis d'administració electrònica del Govern i el seu sector públic instrumental, configurant el sistema d'arxiu electrònic únic, juntament amb els processos d'adaptació d'aplicacions corporatives a les noves eines d'administració electrònica. En referència a la Direcció General de Transparència i Bon Govern, augmentarà el pressupost per destinar noves places a atendre i gestionar tot allò referent a l'administració electrònica, a més de la Responsabilitat Social Corporativa. Aquesta direcció continuarà endavant amb la coordinació interdepartamental d'impuls de la transparència en tots els àmbits de l'administració autonòmica, a més de la racionalització dels processos administratius i la millora de l'atenció a la ciutadania. ​Pel que fa a la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior, 2019 destacarà pel fet que les Illes Balears exerciran la presidència de l'Euroregió Pirineus Mediterrània a partir de l'1 de febrer, un organisme en què les Balears reivindicarem que l'Euroregió es posicioni sobre la cooperació territorial demanant una major atenció als territoris insulars.