torna

Detall de la notícia

Imatge 3563784

El document del mes, aquest dijous 8 de novembre, a les 18 h, a l'Arxiu del Regne de Mallorca

La pròxima edició d’El document del mes tindrà lloc el pròxim dijous, a les 18 h, a l’Arxiu del Regne de Mallorca. En aquest ocasió, el document triat és l'Estatut municipal de la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca, de 7 de juliol de 1249.
 
Amb aquesta activitat, organitzada per l’Arxiu del Regne i impulsada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, es pretén donar a conèixer els principals documents conservats en aquesta Institució i complir així el compromís de difondre entre la ciutadania el patrimoni documental de les nostres illes.
 
La concessió d’un estatut municipal per part de Jaume I l’any 1249 s’enquadra en el context del procés d’institucionalització del Regne de Mallorca, que tingué el seu principi en la carta de franquesa del primer de març de 1230.
 
El privilegi, datat a València el 7 de juliol de 1249, configurà un municipi amb sis jurats, els quals podien elegir un nombre indeterminat de consellers. La renovació de jurats i consellers havia de tenir lloc en la festa de Nadal. També disposà que hi havia d’haver un jurat en cap de l’estament dels cavallers i que l’àmbit jurisdiccional s’estendria, no només a la ciutat, sinó a tota Mallorca, formant així un districte únic.
 
Ja en el segle XIV, amb les reformes institucionals del rei Sanç, restà configurada de manera definitiva la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca amb la separació entre la ciutat i la part forana, amb els sis jurats i el Gran i General Consell com assemblea representativa.
 
Finalment, l’any 1447 Alfons el Magnànim va establir el sistema electoral denominat de sort i sac, que reglamentà la representació dels estaments de la ciutat (cavallers, ciutadans, mercaders i menestrals) i la dels membres del Sindicat de fora. Amb aquesta configuració, la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca es va mantenir fins a la seva supressió en el segle XVIII pel Decret de Nova Planta.
 
El document del mes és una activitat d'assistència lliure, que es fa a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca, el segon dijous de cada mes, a les 18 h.